De Klantenraad heeft recentelijk een aantal nieuwe documenten gepubliceerd.

  • Brandbrief aan de minister van Economische Zaken, Klimaat en Energie over de gestegen energieprijzen.
  • Zienswijze van de Klantenraad met betrekking tot de huuraanpassing 2022.
  • Huurverhoging 2022.
  • Brief van het Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH) gericht aan de informateur voor een nieuw Rotterdams college de heer Koolmees.