uitnodiging

Bijeenkomsten

Agenda

2023


 

14 en 29 juni 2023 Uitnodiging bijeenkomsten voor alle huurders en kopers van Woonstad Rotterdam

Woensdag 14 juni in – Leeszaal Rotterdam West – Rijnhoutplein 3
Donderdag 29 juni in – Cultuurwerkplaats Tarwewijk, Cillershoekstraat 1 

Op woensdagavond 14 juni en donderdagavond 29 juni vanaf 18:00 uur organiseert de Klantenraad van Woonstad Rotterdam een live bijeenkomst voor alle huurders en kopers van Woonstad die meer willen weten over de Klantenraad en/of mee willen denken en praten met ons. De Klantenraad van Woonstad organiseert twee bijeenkomsten voor huurders en eigenaar-bewoners van Woonstad, waar we meer zullen vertellen over wie we zijn, wat we doen en met elkaar in gesprek gaan over een aantal thema’s. De eerste avond zal in het Oude Westen plaatsvinden, de tweede in Tarwewijk. 
 
Wat doet de Klantenraad?
De Klantenraad is een onafhankelijke en kritische gesprekspartner voor Woonstad Rotterdam. We geven gevraagd en ongevraagd advies op het beleid. Dit doen we op basis van ervaringen van huurders, kopers en ondernemers. Onze ambitie is dat het wonen in de stad Rotterdam voor iedereen betaalbaar en prettig blijft. 

Programma 
Tussen 18.00 en 18.45 uur is er een drankje, soep en brood voor iedereen. Rond 18.45 uur zal de voorzitter van de Klantenraad, Laurie Hermanns, kort iets vertellen over de Klantenraad. Daarna gaan we uiteen in kleinere groepen. Er zijn thematische tafels waar u kunt aansluiten, , waar we dieper met elkaar in kunnen gaan op de volgende onderwerpen: 

  • Wat doet de Klantenraad (Algemeen) 

  • Hittestress: uitleg over Hittestress en wat kan je zelf doen in en om je huis? (verzorgd door: Gemeente Rotterdam / GGD / Rotterdams Weerwoord )  

  • Hoe richt je een bewonersgroep op?  Niet juridisch technisch, maar hoe start je een groep, waar moet je aan voldoen, de eerste keer afstappen op de buren enzovoort.  

  • Je tuin, straat of wijk vergroenen: handige tips voor het vergroenen van jouw leefomgeving, zoals geveltuintjes

  • Werkgroep huurbeleid: Werkgroep huurbeleid: houdt zich bezig met thema’s over de huuraanpassing, verkoopbeleid en het meerjarenplan van Woonstad (verzorgd door: de Klantenraad) 

  • Werkgroep duurzaamheid: houdt zich bezig met thema’s als o.m. vergroening, hittestress, van het gas af, zonnepanelen en vooral hoe je als bewoner bij deze thema’s betrokken kun worden (verzorgd door de Klantenraad) 

  • Werkgroep dienstverlening: voorlichting over wat u moet doen bij ernstige onderhoudsklachten: vocht, tocht, schimmel en lekkage (verzorgd door de Klantenraad) 

  • Servicekosten: uitleg stijgende servicekosten, blokverwarming (verzorgd door: de Klantenraad) 

Er is ruimte om aan meerdere tafels aan te schuiven. Rond 20.30 uur ronden we de avond af. 

Aanmelden
Komt u ook? Meld u dan vóór 12 juni aan via deze link, graag horen wij daarbij of u soep met ons mee eet.
U ontvangt binnen enkele dagen per mail een bevestiging van uw aanmelding met een routebeschrijving.

2022


 

23/11/2022 Uitnodiging bijeenkomst voor alle huurders en kopers van Woonstad Rotterdam

Woensdag 23 november in – Leeszaal Rotterdam West – Rijnhoutplein 3

Op woensdagavond 23 november vanaf 18:00 uur organiseert de Klantenraad van Woonstad Rotterdam een live bijeenkomst voor alle huurders en kopers van Woonstad, die meer willen weten over de Klantenraad en/of mee willen denken en praten met ons. Het zal de eerste live bijeenkomst zijn in twee jaar.

Programma
Vanaf 18:00 uur staat er brood en warme soep voor u klaar. Om 19:00 uur start het programma. We beginnen met een korte uitleg over de Klantenraad, we blikken terug op 2022 en kijken vooruit naar de plannen voor 2023. Hierna kunt u aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met de Klantenraad over diverse onderwerpen zoals duurzaamheid en dienstverlening.

Aanmelden
Komt u ook? Meld u dan vóór 18 november aan via deze link, graag horen wij daarbij of u soep met ons mee eet.
U ontvangt binnen enkele dagen per mail een bevestiging van uw aanmelding met een routebeschrijving.

27/09/2022 Uitnodiging themabijeenkomst Duurzaamheid & Woonstad Rotterdam

Dinsdag 27 september van 19.30 – 21.00 uur

U bent van harte uitgenodigd voor de themabijeenkomst over duurzaamheid op dinsdag 27 september van 19.30 – 21.00 uur. Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep Duurzaamheid van de Klantenraad in samenwerking met Woonstad. Vorige week hebben wij u een uitnodiging gemaild. Heeft u die die gemist en hebt u interesse? Stuur dan een mail naar info@kwsr.nl  en wij sturen u (nogmaals) de uitnodiging.

21/09/2022 Uitnodiging bijeenkomst van en voor de Vrienden van de Klantenraad

Woensdag 21 September om 19:00 uur in De Nieuwe Nachtegaal – Mezenhof 1 – Rotterdam Charlois

Wilt u andere betrokken bewoners ontmoeten, uitwisselen, een netwerk vormen om samen belangrijke thema’s over het wonen en de woningcorporatie Woonstad Rotterdam bespreekbaar te maken? 
De Klantenraad van Woonstad maakt (woon)problemen bespreekbaar, geeft advies aan Woonstad en maakt werk van het aankaarten van mogelijke oplossingen, zodat we met elkaar prettiger wonen. Wilt u ook meedenken en samen oplossingen aandragen? Wordt vriend van de Klantenraad en ga samen met ons in gesprek over wat prettiger wonen voor u betekent.

Mocht u thema’s willen aandragen voor de aankomende bijeenkomst, dan horen we u graag.

Voor aanmelden en meer informatie kunt u een mail sturen naar vriendenvandeklantenraad@kwsr.nl

 

15/06/2022 Wijkambassadeurs. Hart voor het wonen in uw wijk

Heeft u hart voor het wonen in uw wijk en lijkt het u leuk om samen met andere wijkambassadeurs te werken aan een prettige leefomgeving en goed wonen in uw wijk? De Klantenraad ontmoet u graag. Op woensdag 15 juni 2022 van 19.00 tot 21.00 uur is er een speciale ontmoetings- en verkenningsavond bij de Aktiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3.

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen via wijkabassadeurs@kwrs.nl.

31/05/2022 Bijeenkomst voor bewoners- en huurderscommissies

De Klantenraad organiseert speciaal voor actieve bewoners een onderlinge kennismakingsbijeenkomst. Bent u actief in een bewoners- of huurderscommissie of bijvoorbeeld een klankbordgroep of bewonerswerkgroep?

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op dinsdag 31 mei van 19.30 tot 21.00 uur bij de Aktiegroep het Oude Westen, Gaffelstraat 1-3. Tijdens de avond hoort de Klantenraad graag waar u zich als actieve groep voor inzet. Ook vertelt de Klantenraad kort waar zij zich mee bezig houdt. Doel van de avond is elkaar beter te leren kennen. Daarna kunnen we ook bespreken hoe we elkaar kunnen helpen en versterken. Wilt u zich aanmelden voor deze avond of meer informatie, dan kunt u contact opnemen via info@kwrs.nl.

19/01/2022 Online bijeenkomst hoofdpunten gemeentelijk Sociaal Statuut

Op 19 januari organiseren de huurdersorganisaties gezamenlijk een bijeenkomst over de hoofdpunten van het gemeentelijk Sociaal Statuut. Tijdens de bijeenkomst informeren we u en horen we graag hoe u er tegen aan kijkt. U kunt zich nu al via de mail (info@kwsr.nl) hiervoor opgeven. In januari zal er nog een uitnodiging voor komen.

2021


 

30/11/2021 Uitnodiging online bijeenkomst prestatieafspraken

Op 30 november organiseren wij een online bijeenkomst over de prestatieafspraken om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. We informeren u tijdens deze bijeenkomst over onze inzet ten aanzien van de prestatieafspraken. En we zijn vooral ook benieuwd naar uw reactie. Mede op basis van uw inbreng zullen wij ons definitieve standpunt ten aanzien van de prestatieafspraken bepalen: wel, niet of gedeeltelijk tekenen is de keuze.

Graag gaan we met u op 30 november a.s. in gesprek over de prestatieafspraken. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuurt u dan een mailtje naar info@kwsr.nl. U ontvangt dan een paar dagen van te voren de link en het programma van de bijeenkomst.

28/11/2021 interactieve online bijeenkomst voor klanten van Woonstad die meer willen weten over de Klantenraad

Op zaterdag 28 november organiseert de Klantenraad van Woonstad Rotterdam een interactieve online Klantenbijeenkomst. In een uur leggen we uit wat onze rol is en wat u voor ons kunt betekenen. Ook geven we een toelichting op twee van onze werkgroepen: de dienstverlening van Woonstad Rotterdam en het huurbeleid. Uiteraard horen we graag uw reacties.

De online bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 28 oktober 2020. 
De Klantenraad organiseert op deze dag twee keer dezelfde bijeenkomst: in de ochtend én in de middag. 

– Ochtend bijeenkomst: zaterdag 28 november van 11.00-12.00 uur 

– Middag bijeenkomst: zaterdag 28 november van 13.30-14.30 uur 

Aanmelden 
Wilt u mee doen? Meld u dan aan via: 

www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/klantendag-2020 

Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 25 november. U ontvangt dan per mail een bevestiging van uw aanmelding, 

 

17/10/2021 Grote demonstratie in Rotterdam voor een beter woonbeleid

Op 17 oktober 2021 vindt er een grote demonstratie plaats in Rotterdam voor een beter woonbeleid. De Klantenraad zal ook van de partij zijn. Wij nodigen u allen uit om samen met ons te verzamelen zodat we gezamenlijk mee lopen met deze demonstratie. We verzamelen om 13.45 uur bij Koffiehandel Pretoria, Bloemfonteinstraat 78c. Dit ligt tussen station Rijnhaven en het Afrikaanderplein (https://goo.gl/maps/nNCBdDj7i4JSqTnY6 ).

De demonstratie start om 14.00 uur op het Afrikaanderplein. Daarna wordt een mars gelopen over de Erasmusbrug naar de Markthal. We hebben sjaals laten maken (de winter staat voor de deur). Iedereen die zich meldt bij het verzamelpunt krijgt er een, totdat ze op zijn.

09/06/2021 Uitnodiging online bijeenkomst over de Prestatieafspraken

Op 9 juni om 19.30 uur organiseert de Klantenraad een online bijeenkomst over de Prestatieafspraken. U bent daar van harte voor  uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we op hoofdlijnen de inzet van de Klantenraad. We vertellen wat wij belangrijk vinden en hoe we tegen deze onderwerpen aankijken. We geven tijdens deze avond graag antwoord op uw vragen en horen graag wat u belangrijk vindt.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? U kunt zich tot 6 juni opgeven via info@kwsr.nl. Schrijf in het mailtje dat het gaat om een aanmelding voor de bijeenkomst over de prestatieafspraken. U ontvangt dan voor 9 juni een agenda en link voor deelname aan deze online bijeenkomst.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond