Meer informatie

Op het web

Links

Andere organisaties

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam behoort met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer tot de belangrijkste huisvesters in de stad.

Klacht indienen bij Woonstad

Ondanks onze inspanningen, kan het helaas voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. Samen met u kunnen we tot een goede oplossing komen.

Gemeente Rotterdam

Rotterdam.nl is de toegangspoort tot gemeentelijke informatie van Rotterdam.

Bouwen en klussen

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland.

Hulp bij Wet- en regelgeving

Hier vindt u een wegwijzer naar wetten en regelgevingen van de overheid.

Vereniging Eigen Huis

De VEH is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is te kopen. Wat doen we precies en wat heeft u daaraan?

Woonbond

De Woonbond vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond