Meer informatie

Tips

Andere organisaties

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam behoort met ruim 57.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed in beheer tot de belangrijkste huisvesters in de stad.

Gemeente Rotterdam

Rotterdam.nl is de toegangspoort tot gemeentelijke informatie van Rotterdam.

Bouwen en klussen

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland.

Woonbond

De Woonbond vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen.

Vereniging Eigen Huis

De VEH is er voor iedereen die een huis heeft of van plan is te kopen. Wat doen we precies en wat heeft u daaraan?

Hulp bij Wet- en regelgeving

Hier vindt u een wegwijzer naar wetten en regelgevingen van de overheid.

Recht op de Stad

Recht op de Stad is een Rotterdams initiatief van bewonersgroepen uit verschillende buurten en andere betrokken Rotterdammers. Sinds maart 2021 zetten zij zich in voor een beter en eerlijker woonbeleid in onze stad.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond