Over ons

De gezichten van de Klantenraad

Wie

De Klantenraad bestaat uit klanten van Woonstad Rotterdam

De Klantenraad is een onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging die er naar streeft dat wonen in de stad Rotterdam betaalbaar blijft voor iedereen.

De hoofdtaken van de Klantenraad zijn:

1. Een Klantenraad die weet wat hij wil en daadkracht toont, met een vaste koers.
2. De Klantenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op betaalbaar wonen, de woonomgeving zelf en de kwaliteit en dienstverlening van Woonstad richting de Huurders.
3. Om dit goed te kunnen is er een heldere koers en visie nodig op de organisatie en de rol en positie van de Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR).

De Klantenraad is de afgelopen maanden behoorlijk vernieuwd en op dit moment is de Klantenraad bezig zich te professionaliseren. De eerste stap die gemaakt is, is dat er nieuwe leden aan boord zijn gekomen met diverse achtergronden en expertises.

Ook is de Klantenraad bezig om de inspraak, op de beleidsstukken van Woonstad Rotterdam, te optimaliseren.

De vernieuwde klantenraad heeft Woonstad Rotterdam nadrukkelijk verzocht dit jaar huurverhoging voor alle woningen/panden te bevriezen. Veel huurders van Woonstad ervaren aan den lijve de gevolgen van Corona en maken zich zorgen om hun financiële situatie. De klantenraad is hierover in gesprek met Woonstad.

De Klantenraad vertegenwoordigt alle huurders van Woonstad Rotterdam en midden in deze Coronatijd zijn wij aan de slag gegaan om te bepalen hoe we invulling gaan geven aan onze relatie met de achterban: Hoe gaan wij het contact met onze achterban vormgeven? Hoe kunnen huurders en (Maatschappelijk Gebonden) kopers ons bereiken en meedenken met ons? Hoe kunnen zij invloed hebben op de Klantenraad

Het komende jaar zullen wij naast onze taak als kritische gesprekspartner van Woonstad Rotterdam, onze visie onder de loep te nemen. Het is belangrijk om te weten waar de Klantenraad voor staat.

Ook is het belangrijk dat de KWSR koersvast en daadkrachtig te werk moet gaan. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om toegevoegde waarde te leveren als het gaat om contra-expertise aan Woonstad Rotterdam.

Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een Jaarplan 2020. De Klantenraad maakt ook gebruik van diverse soorten ondersteuners.

Meedoen met de Klantenraad of heb je tips of signalen die van belang zijn voor ons? Stuur een mail naar info@kwsr.nl

 

De Klantenraad bestaat uit de volgende leden:

Arie Vooijs

Oosterflank

Fouad Akka

Prinsenland

George Verhaegen

Feijenoord

Jari Adriano van der Pol
(penningmeester)

Oude westen

Laurie Hermanns
(voorzitter)

Cool

Figen Karaca

Stadsdriehoek

Mohammed Cadi

Bloemhof

Karmidjoh Siman

Oude Westen

Danielle Makabori
(secretaris)

Oosterflank

Ömer Turkeğilmez 

Spangen

Thea van Gils-Vlasveld

Bloemhof

Nina Onland

Oude Noorden

De werkgroep ‘Woonstad en de Klant’ richt zich in 2020 in hoofdzaak op goede dienstverlening en de communicatie met de klant.

Nog te vaak krijgt de werkgroep signalen dat de dienstverlening en de communicatie met de klant niet goed verlopen. De werkgroep houdt vinger aan de pols bij de wijze waarop Woonstad met de klant omgaat. Het gaat dan over processen, privacy (big data), bejegening van klanten, inzet van digitale middelen, persoonlijke benadering, klantconsultatie et cetera. Ook houdt de werkgroep de beloften in de gaten die Woonstad in haar beleidsplan 2018‑2020 heeft benoemd, zoals meer inzetten op ‘het menselijk gezicht, het ontwikkelen van KC 2.0, het moderniseren van het face-to-facecontact en de rol van de huismeester daarin.’

De werkgroep heeft in 2017 de klanttevredenheid in het onderhoudsproces nauwlettend gevolgd. In 2018 houdt zij hierbij ook vinger aan de pols. Zij volgt de verbeteringen in dit proces op hoofdlijnen. De werkgroep wil graag in gesprek met Woonstad over de resultaten in de Aedes‑benchmark, zodat zij meer inzicht krijgt in de prestaties van Woonstad in vergelijking met andere woningcorporaties. In 2018 blijft de werkgroep de klanttevredenheid volgen. Zij doet dat niet alleen door af te gaan op klanttevredenheidscijfers, maar ook door de klant te bevragen middels klantconsultaties.

 

Heeft u tips of ervaringen die van nut zijn voor deze werkgroep?

Mailt u dan naar: info@kwsr.nl

Deze werkgroep wil zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.

Wilt u een keer met de werkgroep in gesprek?  Regelmatig organiseert de werkgroep een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent. U kunt uw mailadres doorgeven via info@kwsr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

Aantal leden klantenraad =

12

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond