Dossiers

Voor meer informatie

Documenten

Terugblik themabijeenkomst bewonersgroepen en -cie’s

Jaarplan 2024

Jaarverslag 2023

Spelregels bij groot onderhoud of renovatie

Nieuwjaarstoespraak voorzitter KR

Brandbrief aan gemeente Rotterdam over verhoging grondprijs

Verslag Klantenbijeenkomsten op 14 en 29 juni 2023

Verslag Klantenbijeenkomst op 23 november 2022 in Leeszaal West

Brief aan minister De Jonge n.a.v rapport rekenkamer

Samenvatting resultaten enquête reparatieverzoeken

SOK Woonstad 2024

Schriftelijke toelichting bij de ondertekening van de prestatieafspraken 2024-2025 op 12 december jl. 

Bod Klantenraad Prestatieafspraken 2024-2025

Foto’s Klantenbijeenkomst op 23 november 2022 in Leeszaal West 

(Klik op de foto voor groter beeld)

Bindende-uitspraak-geschil-prestatieafspraken

Brief van GOH aan informateur Koolmees (Rotterdam)

Huurverhoging 2022

Uitgangspuntenovereenkomst Stedelijk Sociaal statuut Rotterdam

Brandbrief stijging energieprijzen

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond