Reactie op zienswijze Klantenraad over huuraanpassing 2021

 Op 17 maart 2021 ontvingen we de zienswijze van de Klantenraad (d.d. 16 maart jl.). Jullie gaven een zienswijze op ons bijgewerkt voorstel (n.a.v. de motie Beckerman c.s.) voor de huuraanpassing 2021.  Allereerst onze dank voor de zienswijze. We waarderen het zeer...

Verlenging adviestermijn Bewonerscommissie Gerdesia-Midden

De Klantenraad van Woonstad Rotterdam, bijeen op 16 maart 2021, brengt bij deze een ongevraagd advies uit rondom Gerdesia-Midden. De Klantenraad adviseert met klem aan Woonstad Rotterdam de adviestermijn voor de Bewonerscommissie Gerdesia-Midden omtrent de...

Advies zienswijze huuraanpassing

Op woensdag 17 maart geven wij Woonstad advies omtrent de zienswijze huuraanpassing. Hierbij adviseren wij Woonstad onder andere met een goede regeling te komen voor ondernemers, zoals de gemeente Rotterdam dat nu ook doet. Tot onze grote verrassing heeft Woonstad dit...

Samenwerkingsovereenkomst Woonstad en Klantenraad getekend

Na vier maanden flinke discussies en steeds weer aangescherpte concepten hebben op dinsdag 2 maart 2021 Woonstad Rotterdam en de Klantenraad de SOK, Samenwerkings-Overeen-Komst, getekend. Hierin staat beschreven over welke onderwerpen de Klantenraad invloed, advies en...