Aangezegde huurverhoging en start prestatieafspraken

Beste klanten van Woonstad, huurders, kopers en ondernemers Hierbij ontvangt u ons tweede bericht met aandacht voor de aangezegde huurverhoging, de gesprekken over de prestatieafspraken tussen gemeente, Woonstad en de Klantenraad die zijn begonnen. Daarnaast heeft...

Reactie op ongevraagd advies Bew.cie. Gerdesiaweg

 Beste leden van de klantenraad,  Hartelijk dank voor uw ongevraagd advies. We delen de zorgen over het proces. Vooral omdat het grootste deel van de bewoners in één op één gesprekken aan ons heeft aangegeven begrip te hebben voor het voorkeursscenario “sloop” en...