Beste klanten van Woonstad, huurders, kopers en

ondernemers

Hierbij ontvangt u ons tweede bericht met aandacht voor de aangezegde

huurverhoging, de gesprekken over de prestatieafspraken tussen

gemeente, Woonstad en de Klantenraad die zijn begonnen. Daarnaast

heeft Woonstad ons advies gevraagd over de huurvoorwaarden omdat

deze door Woonstad aangepast gaan worden. Ook laten we u meelezen

met een paar berichten uit onze mailbox. In de vorige berichten vroegen

wij naar uw ervaringen omtrent de dienstverlening van Woonstad. Hierop

reageerden huurders met zowel positieve als negatieve ervaringen.

 

Lees KR-Berichten 2021/2