KR-Berichten nr. 22

In dit laatste KR-bericht van 2023 informeren wij jullie over onze inzet in de laatste weken van dit jaar. Graag nodigen we jullie ook alvast uit voor onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 24 januari van 18.00 uur tot 20.00 uur. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een...

Prestatieafspraken 2024-2025 ondertekend

Iedere twee jaar maken de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties samen met de huurdersorganisaties prestatieafspraken. In deze afspraken staan hoe de drie partijen samenwerken aan goede huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam. In deze afspraken...

Verhoging sociale grondprijs

Het Gemeenschappelijk Overleg Rotterdamse Huurdersorganisaties (GOH) maakt zich zorgen over het voorgenomen besluit van de gemeente Rotterdam om de grondprijzen met 150% te verhogen. Het GOH heeft heeft dit kenbaar gemaakt in een brandbrief aan de gemeente Rotterdam....