Iedere twee jaar maken de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties samen met de huurdersorganisaties prestatieafspraken. In deze afspraken staan hoe de drie partijen samenwerken aan goede huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam. In deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan beleid dat reeds is vastgesteld. 


Lees hier de schriftelijke toelichting bij de ondertekening van de prestatieafspraken 2024-2025 op 12 december jl.