Bindende uitspraak geschil prestatieafspraken

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een bindende uitspraak gedaan in het geschil tussen de Klantenraad en de gemeente Rotterdam over de prestatieafspraken 2022-2023. Op basis van het advies van de Adviescommissie geschilbeslechting...

KR-berichten nr.9

Beste huurders en kopers van Woonstad. Met dit KR bericht willen we jullie informeren over: • De huurverhoging 2022 • Brief aan de informateur nieuw College gemeente Rotterdam • Brandbrief energieprijzen • Een groene tip Lees KR-bericht...

Vier documenten ter publicatie

De Klantenraad heeft recentelijk een aantal nieuwe documenten gepubliceerd. Brandbrief aan de minister van Economische Zaken, Klimaat en Energie over de gestegen energieprijzen. Zienswijze van de Klantenraad met betrekking tot de huuraanpassing 2022. Huurverhoging...