De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een bindende uitspraak gedaan in het geschil tussen de Klantenraad en de gemeente Rotterdam over de prestatieafspraken 2022-2023. Op basis van het advies van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet, heeft de minister de Klantenraad niet ontvankelijk verklaard.

Lees hier de brief van de minister
Lees hier de bijlage