Binnenkort starten de gesprekken tussen de Gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurderskoepels over de prestatieafspraken in voor de komende twee jaar.

De Woonvisie is het wettelijk kader voor deze afspraken, maar de cijfers die de woonvisie nu hanteert zijn niet reëel. Samen met 4 andere huurderskoepels hebben we daarom de wethouder een brief gestuurd.

In de Rotterdamse Woonvisie staat dat de gemeente Rotterdam het aantal sociale huurwoningen wilt verminderen. Na enkele jaren uitvoering van dit beleid worden de gevolgen op de Rotterdamse woningmarkt zichtbaar. Het aantal sociale huurwoningen zijn afgenomen en het aantal woningzoekenden is gestegen. De slaagkans voor een sociale huurwoning daalde van 14,6% in 2016 naar 6,7% in 2020. Het aantal gemiddelde reacties op een huurwoning steeg van 71 in 2016 naar maar liefst 325 in 2020. Het aantal urgenten is hetzelfde gebleven, maar de beschikbaar van sociale huurwoningen is met een derde afgenomen. Vandaar de gezamenlijke oproep. 

Brief huurdersorganisaties – Oproep tot herziening Woonvisie