Na vier maanden flinke discussies en steeds weer aangescherpte concepten hebben op dinsdag 2 maart 2021 Woonstad Rotterdam en de Klantenraad de SOK, Samenwerkings-Overeen-Komst, getekend.

Hierin staat beschreven over welke onderwerpen de Klantenraad invloed, advies en instemmingsrecht heeft, maar ook waar de huurderscommissies over gaan. Daarnaast staan ook de plichten en verantwoordelijkheden benoemd van alle partijen.

De Overlegwet, het burgerlijk wetboek en de woningwet (dat wat van toepassing is op de relatie huurder-verhuurder) zijn hiervoor als basis gebruikt.

De komende weken gaan Woonstad en de Klantenraad nog werken aan een helder format over hoe Woonstad adviezen vraagt aan de Klantenraad en de huurderscommissies en welke informatie daarbij van belang is.

Dit formulier moet dan standaard worden voor elke afdeling binnen Woonstad om het vragen van adviezen makkelijker en leesbaarder te maken.

Andersom biedt het de Klantenraad dadelijk een makkelijke manier om ongevraagde adviezen te geven.

Ondertekening per Teamsvergadering

Ondertekening tijdens Teamsbijeenkomst