KR-Berichten nr. 24

Hierbij alweer het tweede KR-bericht van 2024 met onder andere aandacht voor ons jaarverslag 2023 en jaarplan 2024, de bijeenkomst voor de Vrienden van de Klantenraad en een aankondiging voor onze bewonersavond op maandag 22 april. Veel leesplezier! Lees KR-Berichten...

Uitnodiging thema-avond Vrienden van de Klantenraad

De Klantenraad nodigt u van harte uit voor een gezellige en leerzame Vrienden-van bijeenkomst. Het thema van de avond is: hoe kunnen bewoners zich met elkaar organiseren om zich samen in te zetten voor een fijne woon- en leefomgeving en om samen het gesprek aan te...

KR-Berichten nr. 23

We informeren u over de Vrienden van de Klantenraad en een recent uitgebracht advies over het proces van wijkplannen en wijkvisies. We doen een oproep aan bewoners om hun ervaringen met renovatie en groot onderhoud in bewoonde staat aan ons te melden en blikken terug...

Nieuwjaarstoespraak voorzitter KR

Op woensdag 24 januari 2024 heeft de voorzitter van de Klantenraad, Laurie Hermanns, haar jaarlijkse toespraak gehouden. In een drukbezochte bijeenkomst vernamen de toehoorders dat er een frisse wind is gaan waaien bij Woonstad Rotterdam. Bewoners staan nu meer...

KR-Berichten nr. 22

In dit laatste KR-bericht van 2023 informeren wij jullie over onze inzet in de laatste weken van dit jaar. Graag nodigen we jullie ook alvast uit voor onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 24 januari van 18.00 uur tot 20.00 uur. Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een...

Prestatieafspraken 2024-2025 ondertekend

Iedere twee jaar maken de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties samen met de huurdersorganisaties prestatieafspraken. In deze afspraken staan hoe de drie partijen samenwerken aan goede huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam. In deze afspraken...