We informeren u over de Vrienden van de Klantenraad en een recent uitgebracht advies over het proces van wijkplannen en wijkvisies. We doen een oproep aan bewoners om hun ervaringen met renovatie en groot onderhoud in bewoonde staat aan ons te melden en blikken terug op onze goedbezochte en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

Lees KR-Berichten nr. 23