Hierbij alweer het tweede KR-bericht van 2024 met onder andere aandacht voor ons jaarverslag 2023 en jaarplan 2024, de bijeenkomst voor de Vrienden van de Klantenraad en een aankondiging voor onze bewonersavond op maandag 22 april. Veel leesplezier!

Lees KR-Berichten nr. 24