Nieuwe KR-bericht is uit. Deze keer blikken we terug op onze jaarlijkse bewonersbijeenkomst die plaatsvond in de Doelen op 22 april jl. We besteden aandacht aan de Vrienden van de Klantenraad en de resultaten van een themabijeenkomst die we in maart organiseerden over bewonersgroepen en huurderscommissies. Heb je steun nodig bij het opzetten van een bewonersgroep? De Klantenraad kan daarbij helpen!

In dit KR-bericht ook aandacht voor de uitkomsten van onze vragenlijst over reparatieverzoeken. Vele huurders hebben deze vragenlijst op ons verzoek ingevuld. Wat valt op en wat zijn de reacties van de bestuurders van Woonstad? Tot slot gaan we in op de vraag wat de Woonbond te bieden heeft aan huurderscommissies en bewonersgroepen. Veel leesplezier!

Lees KR-Berichten nr. 25