Beste huurders en kopers van Woonstad:

Met dit KR bericht willen we jullie informeren over:

• Kieswijzer Gemeenteraadsverkiezingen

• Tekenen Uitgangspunten Rotterdams Sociaal Statuut

• Energietips

• De prestatieafspraken

• Uit de mail geplukt

• Laatste nieuws

Lees KR-bericht nr.8