De Brug van Havensteder en de Klantenraad van Woonstad Rotterdam zijn geschrokken van de berichtgeving over woningcorporatiebazen die privé actief zijn als vastgoedbelegger. Een aantal bestuurders en toezichthouders in het Rotterdamse blijkt woningen in de vrije sector te verhuren voor eigen rendement. Dit legt volgens De Brug en de Klantenraad pijnlijk bloot hoe verziekt de ‘woningmarkt’ is: functionarissen ten dienste van de sociale sector die blijkbaar over de middelen beschikken om zeer schaarse huisvesting op te kopen en te gelde te maken. Het is toe te juichen dat Aedes en de Autoriteit Woningcorporaties werk gaan maken van het aan banden leggen van deze praktijken. Wat De Brug en de Klantenraad betreft is er voor bestuurders en toezichthouders die in hun vrije tijd graag beleggertje spelen geen plaats in de wereld van de sociale verhuur. Woningcorporaties zijn een belangrijk onderdeel bij het oplossen van de volkshuisvestelijke opgaven waar we als land en regio voor staan. En gelukkig zijn de meeste bestuurders en toezichthouders dáármee bezig.