Het basisteam IJsselland van de politie Rotterdam krijgt veel meldingen en terugbelberichten over woonoverlast. Bewoners denken vaak dat de politie de regierol heeft bij de aanpak van woonoverlast en dat de politie het eerste aanspreekpunt is om woonoverlast te doen ophouden.

Op de vernieuwde website van de gemeente Rotterdam staat verwoord welke stappen u kunt ondernemen bij woonoverlast. Ook wordt omschreven wat als overlast kan worden ervaren, te weten: burenruzie, asociaal gedrag, agressie, intimidatie, alcoholgebruik, geluidsoverlast, pesterijen, prostitutie, stank, vervuiling, verwaarlozing en problemen rond de woning/kelderbox, portiektrap en galerij.

Op deze website staan onder andere de telefoonnummers van de woningcorporaties, advieslijn woonoverlast van de gemeente Rotterdam en een ‘woonoverlast klacht formulier’.

Natuurlijk kan er een beroep op de politie gedaan worden bij ernstige geluidshinder en of burenruzie, maar het verwijzen naar deze website zal duidelijkheid en een aanspreekpunt geven. De rol van de politie is handelend optreden bij ernstige overlast feiten en het goed registreren van meldingen. De website voor Rotterdam is: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/ .

Het Basisteam IJsselland hoopt dat u deze informatie niet nodig heeft. Als dit wel zo is dan hopen ze u zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben.