Afgelopen zaterdag, 28 november, hebben we twee keer een succesvolle online Klantenbijeenkomst met de klanten van Woonstad gehad. Ruim 300 mensen deden mee aan de interactieve presentatie van de Klantenraad.

Ondanks dat we door technische problemen niet met de themagroepen apart konden gaan zitten, waren de twee bijeenkomsten een succes. We ontvingen interessante punten waar wij, maar zeker ook Woonstad, weer mee verder kunnen.

Een aantal mensen gaven aan het vervelend te vinden dat er geen mogelijkheid was om fysiek terug te praten. Door het grote aantal deelnemers kon dit helaas niet, om grote chaos te voorkomen. Maar er is wel massaal gereageerd in de chat, waar iedereen zijn/haar opmerking kon plaatsen, waar wij dan weer op konden reageren. Ook deze opmerkingen zullen worden meegenomen in het naverslag.

Wijkambassadeurschap ook in trek

Diverse mensen hebben zich opgegeven als wijkambassadeur, daar zijn we erg blij mee. Zij zijn als het ware de oren en ogen in de verschillende, Rotterdamse wijken. Zo vergroten we onze kennis wat er hier al niet afspeelt.

In 2021 gaan we het contact met iedereen die zich opgegeven heeft een vervolg geven. En/of in kleinere groepen en/of rondom thema’s en/of gebiedsgericht.

Binnenkort, we verwachten half december, kunt u hier het verslag lezen van de bijeenkomst van afgelopen zaterdag, de chats worden ook meegenomen in het verslag.

Hartelijke groeten,

De Klantenraad