Nieuwjaarsbijeenkomst Klantenraad Woonstad Rotterdam, 24-1-2023

Welkom allemaal.

De bijeenkomst is helaas niet op Zuid zoals beloofd, we hebben daar geen betaalbare locatie kunnen vinden die ook goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

We staan aan het begin van een nieuw jaar en we gaan er weer een goed jaar van maken.

Frisse Wind

De nieuwe wind die door het bestuur van Woonstad waait, stemt ons positief: sloop – nieuwbouw staat niet meer voorop; meer aandacht voor sociale woningbouw; uitgangspunt is niet meer dat het uiterlijk een buurt beter maakt en geef bewoners vertrouwen. Ik citeer in mijn woorden Miriam Hoekstra, sinds ruim een jaar de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonstad. Dit biedt ons, de klanten van Woonstad, goede hoop en perspectief.

De Klantenraad

Als Klantenraad hebben we desondanks veel zaken die we graag bij en met Woonstad willen aanpakken. Want dat is ook echt nodig, sommige zaken moeten beter.

Onze hoofdtaak is het adviseren van Woonstad over haar beleid. We zijn er niet voor individuele hulp aan huurders. Maar als we horen dat veel individuele huurders tegen dezelfde problemen aanlopen, gaan we hiermee aan de slag. De Klantenraad doet dit middels formele adviezen, gevraagde en ongevraagde. Maar ook op informele wijze, middels gesprekken en discussies met medewerkers van Woonstad. We zijn bezig hier een goed evenwicht in te vinden. Informeel beïnvloeden we Woonstad onzichtbaar. Met onze formele gevraagde en ongevraagde adviezen zijn wij als Klantenraad zichtbaar, aanspreekbaar en controleerbaar. Woonstad heeft ons toegezegd beter op te letten wanneer ze ons advies moeten vragen en wij zullen er kritischer op zijn.

Huurverhoging en energieprijzen

Het afgelopen jaar was voor veel huurders financieel gezien niet goed en ook 2023 wordt het spannend. Hoe gaat de huurverhoging er uitzien, hoe gaan de energieprijzen en het energieplafond zich verder ontwikkelen? Voor huurders met blokverwarming komt hier in februari pas duidelijkheid over.

Vorig jaar hebben de huurders van Woonstad dankzij de Klantenraad de minst slechtste huurverhoging gehad van de Rotterdamse woningcorporaties. Minst slecht, omdat wij vorig jaar én ook dit jaar vinden dat er voor sociale- en middenhuur woningen helemaal geen huurverhoging gevraagd mag worden. Dit gezien de financiële situatie van veel bewoners.

Vorige week zijn de gesprekken en onderhandelingen over de huurverhoging met Woonstad gestart. We gaan er weer voor.

Prioriteiten

Helaas is onze tijd beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen. De inzet van de Klantenraad is voor ons allemaal vrijwillig. We doen dit naast onze eigen dagelijkse activiteiten.

Binnen de Klantenraad hebben we al nagedacht over onze prioriteiten voor het komende jaar. We hopen van u straks te horen waar uw prioriteiten liggen, dit nemen we in februari mee als we ons jaarplan 2023 maken.

Een paar van onze prioriteiten:

Een beter functionerend Klanten Contact Centrum, het KCC

Het KCC functioneert niet goed, dit merken we zelf en zien we aan de mails die we van onze medehuurders ontvangen. Sommige mensen hebben veel problemen met het bereiken van Woonstad voor het oplossen van hun klachten of om een goed antwoord te krijgen op hun vragen.

Gelukkig gaat ook veel wel goed. Er worden veel klachten snel en adequaat afgehandeld via internet, Mijn Woonstad. Maar Woonstad moet telefonisch ook goed bereikbaar zijn. Niet alles kan via internet. En ook niet alle bewoners zijn handig met internet. Het KCC is voor ons, de klanten van Woonstad de ingang naar Woonstad. Daarom moet je er naar kunnen bellen én ook langs kunnen blijven gaan.

Binnen Woonstad moet het functioneren van het KCC de grootste prioriteit hebben. Het is het gezicht van Woonstad naar al haar klanten. Dit hebben we vorig jaar al middels een ongevraagd advies aan Woonstad laten weten, maar het loopt nog steeds niet goed. De communicatie en dienstverlening kan en moet nog beter. We zullen dit blijven agenderen bij Woonstad.

Aanpak tochtige en vochtige woningen

Een goede en versnelde aanpak van alle woningen met een E, F en G label, oftewel de oudere, slecht geïsoleerde, tochtige woningen snel duurzaam maken en er niet zolang mee wachten dat straks alleen nog sloop een optie is.

Wijken in Balans

Wijken in Balans in plaats van zoals nu Wijken uit Balans. Woonstad zegt een deel van haar woningen voor heel veel geld te moeten verhuren, om de sociale voorraad te kunnen betalen. In sommige buurten zijn er echter heel veel dure woningen bij elkaar, het woonklimaat verandert hierdoor en lang niet altijd in positieve zin. Ook kunnen in die buurten dan alleen nog maar mensen met veel geld terecht. Het zijn vaak woningen op de mooiste plekken in de stad. Waarom moet dat zo zijn? Ook mensen met laag inkomen zouden op de mooiste plekken van het bezit van Woonstad moeten kunnen wonen. Wij willen een betere en inzichtelijke verdeling en verhouding van sociale en vrije sector woningen in de wijken waar Woonstad Rotterdam bezit heeft. Bewoners moeten per buurt, wijk en gebied invloed krijgen op deze verdeling.

Sociaal Statuut

Vorig jaar zijn de uitgangspunten vastgesteld, nu zijn we aan de slag met de precieze uitwerking van het Sociaal Statuut.

Een goed Sociaal Statuut is belangrijk voor alle Rotterdammers, waarin alle rechten van bewoners staan bij grote ingrepen aan hun woning, grote opknapbeurt, renovatie en sloop. Samen met de andere huurdersraden zijn wij hier momenteel volop mee bezig met de gemeente Rotterdam en de woningcorporaties.

Achterban

Al een aantal jaar vinden wij het belangrijk om een goede en zinvolle relatie te hebben met onze medehuurders, VVE’s en MVE’s. Dat we elkaar weten te vinden en dat we van u veel input krijgen. Input die wij mee kunnen nemen in onze contacten en overleggen met Woonstad. Ook vinden we het belangrijk dat u wat heeft aan ons. En dat we dit dan natuurlijk ook merken aan het werk van Woonstad Rotterdam zelf.

Onze relatie met de diverse bewonerscommissies en -groepen willen we verder uitbouwen. Wilt u zelf in uw straat of flat of buurt een bewonerscommissie of bewonersgroep oprichten en gesprekken met Woonstad voeren over uw straat en/of complex, dan helpen wij u daar graag bij.

Ook bouwen we verder aan de Vrienden van de Klantenraad. Dit is een groep betrokken klanten die wij regelmatig uitnodigen voor bijeenkomsten. Wij horen van deze groep wat er leeft en speelt en als wij als Klantenraad input willen, vragen we dat dan ook. Als u wilt, bent u van harte welkom om mee te doen met de Vrienden van de Klantenraad. Stuur ons dan een mail.

We vinden het belangrijk dat we elkaar goed informeren en versterken. Dat u allen invloed heeft op het werk van de Klantenraad en dat wij kunnen sparren met u over actuele zaken waarover wij in gesprek zijn met Woonstad. Woonstad Rotterdam kan er alleen maar beter van worden en wat zou het leuk zijn als we straks met elkaar kunnen zeggen: “We wonen bij de beste huisbaas van Rotterdam”.

We horen u graag

Dadelijk kunt u met elkaar bijpraten, mensen van de Klantenraad en andere huurders ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen hoe het in andere straten en complexen gaat. Er staan ook op diverse plekken statafels met mensen van de Klantenraad erbij. We hopen dat u bij één van de statafels wil vertellen wat voor u van belang is het komende jaar waar wij, de Klantenraad mee aan de slag moeten.

Fijne avond verder, neem nog wat te drinken en spreek ons aan!

Namens de Klantenraad,

Laurie Hermanns

Voorzitter