Beste huurders en kopers van Woonstad

Met dit KR bericht willen we jullie informeren over:

• de prestatieafspraken,

• de stand van zaken rondom een Rotterdams Sociaal Statuut,

• en uitnodiging voor online bijeenkomst op 19 januari 2022 over het

sociaal statuut,

• twee uitgebrachte adviezen.

Lees KR-bericht nr.7