Beste huurders en kopers van Woonstad

Met dit KR bericht willen we jullie informeren over:

• Uitspraak bezwaar Prestatieafspraken

• Wijkambassadeurs

• Energietoelage tot 140% van minimum inkomen

• Bijeenkomst voor bewoners- en huurderscommissies

• Gezocht: leden Klantenraad

Lees KR-berichten nr. 10