De Klantenraad is de afgelopen maanden behoorlijk vernieuwd en op dit moment is de Klantenraad bezig zich te professionaliseren. De eerste stap die gemaakt is, is dat er nieuwe leden aan boord zijn gekomen met diverse achtergronden en expertises.

Ook is de Klantenraad bezig om de inspraak, op de beleidsstukken van Woonstad Rotterdam, te optimaliseren.

De vernieuwde klantenraad heeft Woonstad Rotterdam nadrukkelijk verzocht dit jaar huurverhoging voor alle woningen/panden te bevriezen. Veel huurders van Woonstad ervaren aan den lijve de gevolgen van Corona en maken zich zorgen om hun financiële situatie. De klantenraad is hierover in gesprek met Woonstad.