De huurdersorganisaties van Woonstad, Havensteder, Vestia en Woonbron tekenen de prestatieafspraken voor Rotterdam niet. Dat hebben zij besloten in een gezamenlijke vergadering van het Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH) op 9 december 2021.

Onverantwoorde volharding De belangrijkste reden om niet te tekenen is dat de gemeente blijft inzetten op het doen verminderen van de sociale woningvoorraad. Gezien de zeer gespannen situatie op de woningmarkt is dat een onverantwoorde en verkeerde keuze. Het GOH wil en kan het niet voor zijn rekening nemen dat beleid te onderschrijven. 

Geen beweging bij onderhandelingen Tijdens de onderhandelingen werd niet tegemoet gekomen op aan het standpunt dat de sociale voorraad niet mag verminderen, en dat eerst moet worden gebouwd voordat er kan worden gesloopt. Dit ondanks het feit dat uit de eigen monitor van de gemeente blijkt dat de ambities voor afname van sociale woningen tot 2030, zoals die zijn geformuleerd in de Rotterdamse woonvisie, reeds zijn behaald. 

Een nieuwe woonvisie is nodig Dat bewijst nogmaals dat een nieuwe woonvisie hard nodig is. Het GOH roept de politiek op hier nu al mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot na de verkiezingen.

Lees hier de brief aan het college van b&w van Rotterdam en woningbouwcorporaties Woonstad, Havensteder, Vestia en Woonbron.