Op dinsdag 1 november vindt een expertmeeting plaats tussen het GOH (Gemeenschappelijk Overleg Huurdersraden) en de commissie Wonen van de gemeenteraad Rotterdam. Namens de huurdersorganisaties van Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia, de Woonbron, de SOR, Houdt Zicht en Ressort Wonen presenteert het GOH hun bijdrage aan het Woonakkoord.

Lees hier de bijdrage GOH