In september is Maarten van de Donk voor vier jaar benoemd tot huurderscommissaris in de Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam.

Wat is een huurderscommissaris?

Woningcorporaties hebben bestuurders. Zij zorgen voor de dagelijkse leiding. Daarnaast is er de Raad van Commissarissen. Deze houdt toezicht en is klankbord en werkgever voor de bestuurders. Het is verplicht dat in de raad van commissarissen een deel van de kandidaten wordt voorgedragen door huurders. Bij Woonstad Rotterdam zijn er twee zogenaamde huurderscommissarissen. De Klantenraad Woonstad en Huurdersbelang Stadswonen zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure en dragen een kandidaat voor.

Het idee achter huurderscommissarissen is dat zij extra letten op de belangen van de huurders. Dat kan natuurlijk alleen wanneer zij weten wat er speelt. Daarom vindt er regelmatig contact plaats met de Klantenraad en Huurdersbelang.

Wie is Maarten?

Maarten van de Donk (50 jaar) is Rotterdammer sinds 1990. Hij studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit. Tijdens zijn studententijd raakte hij betrokken bij de bewonersorganisatie Liskwartier en de lokale politiek. Van 1998 tot 2006 was hij dagelijks bestuurder in de toenmalige deelgemeente Noord. Van 2010 tot 2017 maakte hij deel uit van de Rotterdamse gemeenteraad.

Op dit moment is Maarten is werkzaam als adviseur op het gebied van radicalisering, polarisatie en discriminatie bij RadarAdvies in Amsterdam. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in de Provenierswijk. Als fervent loper en wandelaar kent hij de Rotterdamse straten en bewoners goed.

Met zijn kennis van de stad en de politiek hoopt hij bij te dragen aan een goed draaiend Woonstad waarin oog is voor huurders en toekomstige huurders in een stad die steeds gewilder is.