Op 15 december 2021 hebben de Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam een document ondertekend, genaamd Prestatieafspraken 2022-2023. De derde partij, de Klantenraad van Woonstad, is het niet eens met een voor de Klantenraad wezenlijk onderdeel van deze prestatieafspraken: de (verdere) inkrimping van de sociale huursector van Rotterdam. 

De Klantenraad van Woonstad heeft de prestatieafspraken niet getekend en is van mening dat deze dus niet tot stand zijn gekomen. Het geschil is van dien aard, dat het voortbestaan van dit geschil de totstandkoming van de prestatieafspraken 2022-2023 in de weg staat. Dit is de reden dat de Klantenraad, overeenkomstig artikel 19 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, het geschil aan u voorlegt.

Lees hier de hele brief