Teruglezen

Al het nieuws

Nieuws

“Wethouder Kurvers, stop met dit woonbeleid!”

De vijf grootste huurderskoepels in Rotterdam hebben wethouder Kurvers vandaag duidelijk gemaakt dat de stad een eerlijker woonbeleid nodig heeft. Aanleiding voor het gesprek was onze brief van 14 mei (zie elders op onze website) waarin de huurderskoepels hun zorgen...

Lees meer

KR-Berichten nr. 3

In dit bericht nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst die wij organiseren over de prestatieafspraken. Er is in dit KR-Bericht aandacht voor de huurverhoging midden huur. Ook zetten we de schijnwerpers op de energiecoaches die zich...

Lees meer

Aangezegde huurverhoging en start prestatieafspraken

Beste klanten van Woonstad, huurders, kopers en ondernemers Hierbij ontvangt u ons tweede bericht met aandacht voor de aangezegde huurverhoging, de gesprekken over de prestatieafspraken tussen gemeente, Woonstad en de Klantenraad die zijn begonnen. Daarnaast heeft...

Lees meer

Reactie op ongevraagd advies Bew.cie. Gerdesiaweg

 Beste leden van de klantenraad,  Hartelijk dank voor uw ongevraagd advies. We delen de zorgen over het proces. Vooral omdat het grootste deel van de bewoners in één op één gesprekken aan ons heeft aangegeven begrip te hebben voor het voorkeursscenario “sloop” en...

Lees meer

Reactie op zienswijze Klantenraad over huuraanpassing 2021

 Op 17 maart 2021 ontvingen we de zienswijze van de Klantenraad (d.d. 16 maart jl.). Jullie gaven een zienswijze op ons bijgewerkt voorstel (n.a.v. de motie Beckerman c.s.) voor de huuraanpassing 2021.  Allereerst onze dank voor de zienswijze. We waarderen het zeer...

Lees meer

Verlenging adviestermijn Bewonerscommissie Gerdesia-Midden

De Klantenraad van Woonstad Rotterdam, bijeen op 16 maart 2021, brengt bij deze een ongevraagd advies uit rondom Gerdesia-Midden. De Klantenraad adviseert met klem aan Woonstad Rotterdam de adviestermijn voor de Bewonerscommissie Gerdesia-Midden omtrent de...

Lees meer

Advies zienswijze huuraanpassing

Op woensdag 17 maart geven wij Woonstad advies omtrent de zienswijze huuraanpassing. Hierbij adviseren wij Woonstad onder andere met een goede regeling te komen voor ondernemers, zoals de gemeente Rotterdam dat nu ook doet. Tot onze grote verrassing heeft Woonstad dit...

Lees meer

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond