Woonstad en de klant

Excellente dienstverlening en communicatie

Klant

De werkgroep ‘Woonstad en de Klant’ richt zich in 2020 in hoofdzaak op goede dienstverlening en de communicatie met de klant.

Nog te vaak krijgt de werkgroep signalen dat de dienstverlening en de communicatie met de klant niet goed verlopen. De werkgroep houdt vinger aan de pols bij de wijze waarop Woonstad met de klant omgaat. Het gaat dan over processen, privacy (big data), bejegening van klanten, inzet van digitale middelen, persoonlijke benadering, klantconsultatie et cetera. Ook houdt de werkgroep de beloften in de gaten die Woonstad in haar beleidsplan 2018‑2020 heeft benoemd, zoals meer inzetten op ‘het menselijk gezicht, het ontwikkelen van KC 2.0, het moderniseren van het face-to-facecontact en de rol van de huismeester daarin.’

De werkgroep heeft in 2017 de klanttevredenheid in het onderhoudsproces nauwlettend gevolgd. In 2018 houdt zij hierbij ook vinger aan de pols. Zij volgt de verbeteringen in dit proces op hoofdlijnen. De werkgroep wil graag in gesprek met Woonstad over de resultaten in de Aedes‑benchmark, zodat zij meer inzicht krijgt in de prestaties van Woonstad in vergelijking met andere woningcorporaties. In 2018 blijft de werkgroep de klanttevredenheid volgen. Zij doet dat niet alleen door af te gaan op klanttevredenheidscijfers, maar ook door de klant te bevragen middels klantconsultaties.

Heeft u tips of ervaringen die van nut zijn voor deze werkgroep?

Mailt u dan naar: info@kwsr.nl

Deze werkgroep wil zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.

Wilt u een keer met de werkgroep in gesprek?  Regelmatig organiseert de werkgroep een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent. U kunt uw mailadres doorgeven via info@kwsr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond