Wonen en zorg

Richten op kwetsbare doelgroepen

Zorg

De werkgroep ‘Wonen en Zorg’ richt zich op kwetsbare doelgroepen in de samenleving.

Het gaat daarbij niet alleen om voldoende geschikte en toegankelijke woningen voor mensen met een (fysieke) beperking en kwetsbare doelgroepen. Het gaat ook om voldoende variatie in woonvoorzieningen, voorzieningen in wijken, leefbaarheid en veiligheid.

Het aantal mensen van 65 jaar en ouder neemt tot 2030 toe met 25%. Het accent op thuis wonen en een vermindering van de intramurale plaatsen in de ggz en verzorgingshuizen heeft verstrekkende gevolgen. Het aantal verwarde of hulpbehoevende mensen en kwetsbare ouderen in de wijk neemt toe. Ouderen en alleenstaanden vereenzamen nog steeds en blijven zelfs vaker dan voorheen verstoken van de noodzakelijke ondersteuning. Het betreft mensen die niet altijd of volledig zelfredzaam zijn. Dit zijn niet alleen ouderen, maar ook mensen die zorg en begeleiding nodig hebben op verschillende leefgebieden omdat zij niet of nauwelijks over een netwerk van mantelzorgers beschikken.

De deelnemers aan deze werkgroep zijn:

  • Atie Mol
  • Zora Jordacevic
  • Carla Lensen

Documenten (opent in nieuws tab als pdf)

Heeft u tips of ervaringen die van nut zijn voor deze werkgroep?

Mailt u dan naar: info@kwsr.nl

Deze werkgroep wil zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.

Wilt u een keer met de werkgroep in gesprek?  Regelmatig organiseert de werkgroep een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent. U kunt uw mailadres doorgeven via info@kwsr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond