uitnodiging

Bijeenkomsten op

Locatie

Wil je andere betrokken bewoners ontmoeten, uitwisselen, een netwerk vormen om samen belangrijke thema’s over het wonen en de woningcorporatie Woonstad Rotterdam bespreekbaar te maken? De Klantenraad vertegenwoordigt de stem van bewoners van Woonstad Rotterdam en zoekt wijkambassadeurs! We organiseren op 15 juni 2022 om 19.00 uur een bijeenkomst.

Lees meer hierover in de uitnodiging

19.30 uur – 21.00 uur

Aktiegroep Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3

Aan actieve huurders-, bewonerscommissies, bewonerswerkgroepen en klankbordgroepen van Woonstad Rotterdam.

Lees hier de hele uitnodiging

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond