Online

bijeenkomst 2022
Aanmelden

Chat

UITNODIGING ONLINE-BIJEENKOMST OVER HET SOCIAAL STATUUT IN ROTTERDAM 

WOENSDAG 19 JANUARI 19.15 – 20.00 UUR VIA ZOOM

 De gezamenlijke huurdersorganisaties uit Rotterdam (Het GOH), woningbouwcorporaties en de gemeente Rotterdam zijn samen bezig met het opstellen van een sociaal statuut. Aanleiding is de manier waarop sloopprojecten in o.a. de Tweebosbuurt en Fazantstraat zijn aangepakt. Dat moet anders. Rechten en plichten van huurders, maar ook van corporaties en de gemeente moeten in alle gevallen gelijk zijn. Want dat kan nu per corporatie verschillen. In een sociaal statuut schrijf je op wat voor iedereen in Rotterdam geldt. In andere gemeenten bestaat al een sociaal statuut. 

Op dit moment praten we over de hoofdlijnen van een sociaal statuut. Daarbij staan de volgende vragen centraal: 

  • Welke ingrepen in en aan de woningen gaan binnen het sociaal statuut vallen? 
  • Hoe zit het met het recht op terugkeer bij sloop en renovatie? 
  • Vanaf welk moment worden bewoners in het gehele proces meegenomen? 
  • Onafhankelijke bewonersondersteuning, hoe gaat dat vorm gegeven worden en ingezet? 

Eind januari willen we het eens zijn over deze vier hoofdpunten. 

Daarna gaan we verder aan de slag met de nadere invulling van deze uitgangspunten, oftewel het Rotterdamse sociaal statuut. 

Op 19 januari willen we graag van jullie horen wat jullie hiervan vinden en of we nog hoofdpunten/uitgangspunten vergeten zijn. 

Jullie input nemen we dan mee in de verdere overleggen met de gemeente Rotterdam en de corporaties. Later in het jaar zullen we nog één of meerdere keren gezamenlijke bijeenkomsten organiseren over de nadere invulling van het sociaal statuut. 

Wilt u mee doen? Meld u dan aan via de groene knop bovenaan op deze pagina.

Graag tot de 19de! 

Het GOH 

Laurie Hermanns
Voorzitter Klantenraad Rotterdam 

 

 

Online bijeenkomst Klantenraad Woonstad Rotterdam

Denk en chat mee op 18 november 2021
om 20.00 uur!

 

1 november 2021, Rotterdam

Beste huurders en kopers van Woonstad Rotterdam,

Op donderdagavond 18 november om 20.00 uur organiseert de Klantenraad van Woonstad Rotterdam een interactieve online bijeenkomst voor klanten van Woonstad die meer willen weten over de Klantenraad en/of mee willen denken en chatten.
In een uur leggen we uit wat we doen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en reacties!

Wat doet de Klantenraad?
De Klantenraad is een onafhankelijke en kritische gesprekspartner voor Woonstad Rotterdam. We geven gevraagd en ongevraagd advies op het beleid. Dit doen we op basis van ervaringen van huurders, kopers en ondernemers. Onze ambitie is dat het wonen in de stad Rotterdam voor iedereen betaalbaar en prettig blijft.

De Klantenraad bestaat uit 12 leden. We zijn op vrijwillige basis actief. Wilt u meer weten over de Klantenraad? Bekijk onze website.

Waarom een klantenbijeenkomst?
Om het werk goed te kunnen doen, is het belangrijk dat de Klantenraad weet wat er leeft en speelt onder huurders en kopers. Tijdens de online bijeenkomst komen we graag met u in contact.

Datum en tijdstip
De online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 november 2021, om 20.00 uur via Zoom.

Aanmelden
Wilt u mee doen? Meld u dan aan via de groene knop boven of onder deze tekst.

Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 15 november. U ontvangt dan per mail een bevestiging van uw aanmelding, het programma van de bijeenkomst en meer informatie over de technische werkwijze van de bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst straks thuis op uw eigen laptop, computer, mobiele telefoon of tablet met internetverbinding volgen.

Wij hopen u op donderdag 18 november te zien. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging, laat het ons gerust weten via info@kwsr.nl

Hartelijke groeten,

Laurie Hermanns, voorzitter
Klantenraad Woonstad Rotterdam

 

 

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond