BETAALBAARHEID

Voorkomen betalingsrisico's

Beleid

De werkgroep Betaalbaarheid houdt zich bezig met het voorkomen van betalingsrisico’s voor huurders door op beleidsniveau ieder onderwerp dat mogelijk een risico inhoudt te agenderen en te bespreken.

Formeel adviseert de werkgroep primair bij het huurverhogingsbeleid en het armoedebeleid dat ieder jaar ter advisering aan de Klantenraad wordt aangeboden.

Daarnaast adviseert zij actief over beleid dat mogelijk financiële gevolgen heeft voor huurders, daarbij kan gedacht worden aan het duurzaamheidsprogramma, het aankoop- en verkoopbeleid en het incassobeleid. De werkgroep agendeert hedendaagse onderwerpen door inspiratiebijeenkomsten met huurders, andere huurdersorganisaties, professionals buiten de corporatiesector en Woonstad Rotterdam. Zo wordt beleid gevormd dat structurele oplossingen biedt voor groepen huishoudens die op financieel gebied moeilijk in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het dreigende tekort aan goede, betaalbare huurwoningen in Rotterdam Zuid, als gevolg van de uitvoering van de Woonvisie Rotterdam (verbetering van de particuliere huurwoningenvoorraad), is een actueel onderwerp in 2018.

De deelnemers aan deze werkgroep zijn:

  • Ariëtte Nijeboer
  • Marina Broer
  • Tania Hewit
  • Jan van der Meulen

Heeft u tips of ervaringen die van nut zijn voor deze werkgroep?

Mailt u dan naar: info@kwsr.nl

Deze werkgroep wil zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.

Wilt u een keer met de werkgroep in gesprek?  Regelmatig organiseert de werkgroep een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent. U kunt uw mailadres doorgeven via info@kwsr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

Heeft u tips of ervaringen die van nut zijn voor deze werkgroep?

Mailt u dan naar: info@kwsr.nl

Deze werkgroep wil zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.

Wilt u een keer met de werkgroep in gesprek?  Regelmatig organiseert de werkgroep een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent. U kunt uw mailadres doorgeven via info@kwsr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

info@kwsr.nl

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond