Overige thema's

Ook belangrijk

Meer

Overige belangrijke thema’s wordt indien nodig, per onderwerp een werkgroep geformeerd. Belangrijke thema’s voor 2018 zijn; verkoop, duurzaamheid en prestatieafspraken.

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2018
de klantenraad is een onafhankelijke stichting