Over ons

De Klantenraad bestaat uit klanten van Woonstad Rotterdam

De Klantenraad bestaat uit raadsleden die gesolliciteerd hebben naar hun functie. Solliciteren voor deelname aan de Klantenraad staat voor iedereen open. Een onafhankelijke sollicitatiecommissie gaat met de kandidaten in gesprek over hun motivatie, kennis en vaardigheden. In 2018 bestaat de Klantenraad uit 12 leden.
lees meer
De hoofdtaken van de Klantenraad zijn:
1. Kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam
2. Het oppikken en ophalen van signalen van bewoners t.b.v. het overleg
3. Organisatie van bewonersconsultaties
4. Adviseren m.b.t. het voorgenomen beleid en toetsen van de realisatie

Formule documenten

(pdf bestanden openen in nieuw tabblad)

Statuten

Huishoudelijk reglement

Samenwerkingsovereenkomst

Jaarplan 2018

Toelichting Jaarplan 2018;

Voor u ligt het jaarplan 2018 waarin de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam haar plannen voor 2018 presenteert. Heeft u suggesties of tips, dan horen wij dat graag. We wensen u veel leesplezier.

Jaarverslag 2017

Toelichting Jaarverslag 2017;

Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR) is in 2016 opgericht en is de formele gesprekspartner van Woningcorporatie Woonstad Rotterdam. De KWSR  behartigt de belangen van klanten Woonstad Rotterdam. KWSR heeft zich ook het afgelopen jaar ingezet voor de belangen van de huurders en kopers Woonstad Rotterdam. Ook heeft de KWSR Woonstad geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen. In 2017 heeft de KWSR o.a. advies uitgebracht over betaalbaarheid, de kwaliteit van de uitvoering van het beleid op het gebied van dienstverlening, het nationaal programma Rotterdam Zuid. Ook heeft de KWSR vanuit haar formele rol als gesprekspartner van Woonstad haar bijdrage geleverd aan de Ondernemingsstrategie van Woonstad Rotterdam en een bod gedaan op de prestatieafspraken.

Om de klanten van Woonstad Rotterdam goed te kunnen vertegenwoordigen organiseert de KWSR verschillende bewonersconsultaties over diverse onderwerpen zoals participatie, betaalbaarheid, duurzaamheid etc. In 2017 heeft de KWSR samen met Woonstad, een Woonstad Woondag georganiseerd. Tijdens deze dag konden klanten verschillende workshops bezoeken.

Deze onderwerpen komen in dit jaarverslag uitgebreid aan de orde. We wensen u veel leesplezier.