Over ons

De gezichten van de Klantenraad

Wie

De Klantenraad bestaat uit klanten van Woonstad Rotterdam

De Klantenraad is een onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging die er naar streeft dat wonen in de stad Rotterdam betaalbaar blijft voor iedereen.

De hoofdtaken van de Klantenraad zijn:

1. Een Klantenraad die weet wat hij wil en daadkracht toont, met een vaste koers.
2. De Klantenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op betaalbaar wonen, de woonomgeving zelf en de kwaliteit en dienstverlening van Woonstad richting de Huurders.
3. Om dit goed te kunnen is er een heldere koers en visie nodig op de organisatie en de rol en positie van de Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR).

De Klantenraad is de afgelopen maanden behoorlijk vernieuwd en op dit moment is de Klantenraad bezig zich te professionaliseren. De eerste stap die gemaakt is, is dat er nieuwe leden aan boord zijn gekomen met diverse achtergronden en expertises.

Ook is de Klantenraad bezig om de inspraak, op de beleidsstukken van Woonstad Rotterdam, te optimaliseren.

De vernieuwde klantenraad heeft Woonstad Rotterdam nadrukkelijk verzocht dit jaar huurverhoging voor alle woningen/panden te bevriezen. Veel huurders van Woonstad ervaren aan den lijve de gevolgen van Corona en maken zich zorgen om hun financiële situatie. De klantenraad is hierover in gesprek met Woonstad.

De Klantenraad vertegenwoordigt alle huurders van Woonstad Rotterdam en midden in deze Coronatijd zijn wij aan de slag gegaan om te bepalen hoe we invulling gaan geven aan onze relatie met de achterban: Hoe gaan wij het contact met onze achterban vormgeven? Hoe kunnen huurders en (Maatschappelijk Gebonden) kopers ons bereiken en meedenken met ons? Hoe kunnen zij invloed hebben op de Klantenraad

Het komende jaar zullen wij naast onze taak als kritische gesprekspartner van Woonstad Rotterdam, onze visie onder de loep te nemen. Het is belangrijk om te weten waar de Klantenraad voor staat.

Ook is het belangrijk dat de KWSR koersvast en daadkrachtig te werk moet gaan. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om toegevoegde waarde te leveren als het gaat om contra-expertise aan Woonstad Rotterdam.

Daarom zijn wij nu bezig met het opstellen van een Jaarplan 2020. De Klantenraad maakt ook gebruik van diverse soorten ondersteuners.

Meedoen met de Klantenraad of heb je tips of signalen die van belang zijn voor ons? Stuur een mail naar info@kwsr.nl

 

De Klantenraad bestaat uit de volgende leden:

Arie Vooijs

Oosterflank

Fouad Akka

Prinsenland

George Verhaegen

Feijenoord

Jari Adriano van der Pol
(penningmeester)

Oude westen

Laurie Hermanns
(voorzitter)

Cool

Figen Karaca

Stadsdriehoek

Mohammed Cadi

Bloemhof

Karmidjoh Siman

Oude Westen

Danielle Makabori
(secretaris)

Oosterflank

Ömer Turkeğilmez 

Spangen

Thea van Gils-Vlasveld

Bloemhof

Aantal leden klantenraad =

11

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond