Over ons

De gezichten van de Klantenraad

Wie

De Klantenraad bestaat uit klanten van Woonstad Rotterdam

De Klantenraad bestaat uit raadsleden die gesolliciteerd hebben naar hun functie. Solliciteren voor deelname aan de Klantenraad staat voor iedereen open. Een onafhankelijke sollicitatiecommissie gaat met de kandidaten in gesprek over hun motivatie, kennis en vaardigheden. In 2018 bestaat de Klantenraad uit 12 leden.

De hoofdtaken van de Klantenraad zijn:
1. Kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam
2. Het oppikken en ophalen van signalen van bewoners t.b.v. het overleg
3. Organisatie van bewonersconsultaties
4. Adviseren m.b.t. het voorgenomen beleid en toetsen van de realisatie

Aantal leden klantenraad =

12

Hallo!

Ariette Nijeboer

Ariette Nijeboer

Voorzitter

Door mijn professionele loopbaan in de volkshuisvesting én mijn eigen ervaringen als huurder weet ik hoe belangrijk en nodig het voor een corporatie is om rekening te houden met het klantperspectief.

Arie Vooijs

Arie Vooijs

Secretaris

Mijn doel in de klantenraad is het bedrijfsbelang en het klantenbelang zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Daar zet ik mij 200% voor in.

Stefan van Buuren

Penningmeester

Woonstad Rotterdam. In mijn ogen heeft Rotterdam de laatste jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt en ik hoop via de klantenraad mijn steentje hier aan bij te dragen voor de toekomst.

Zora Jordacevic

Zora Jordacevic

Bestuurslid

Voor mij is het belangrijk dat de Klantenraad haar legitieme plek aan tafel inneemt te midden van gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad, en daarbij vooral aanstuurt op samenwerking waar dat kan.

Mohammed Cadi

Mohammed Cadi

Bestuurslid

Het geven van het juiste advies aan Woonstad Rotterdam, dat is mijn missie als raadslid van de Klantenraad!

Marina Broer

Bestuurslid

Als bestuurslid van de Klantenraad kijk ik dan ook specifiek naar de ontwikkeling van de stad en wat dit voor klantgroepen van Woonstad Rotterdam betekent als het gaat om zaken zoals de betaalbaarheid van woningen en leefbaarheid in wijken.

Formele documenten

pdf

Statuten

Huishoudelijk reglement

Samenwerkingsovereenkomst

Jaarplan 2018

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2018
de klantenraad is een onafhankelijke stichting