Vacatures

Vacature

Wij zijn op zoek naar:

Leden Klantenraad Woonstad Rotterdam

De Klantenraad is een stichting die de belangen behartigt van alle Woonstad-klanten. Dit doen wij vanuit het motto: ‘KLANTEN VOOR KLANTEN’

De Klantenraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden die een kritische gesprekspartner zijn van Woonstad Rotterdam, vanuit de algemene huurdersbelangen en die invloed uitoefenen op de besluiten die de Woonstad neemt. Als Klantenraad zijn wij het geweten van de klant en gaan daarom regelmatig om de tafel met Woonstad, maar ook met de Gemeente Rotterdam voor verschillende belangrijke zaken.

Ondersteuner-adviseur communicatie Klantenraad Woonstad Rotterdam

De Klantenraad is een stichting die de belangen behartigt van alle Woonstad-klanten. Dit doen wij vanuit het motto: ‘KLANTEN VOOR KLANTEN’

De Klantenraad wordt ondersteund door een communicatiemedewerker die pro actief adviseert én uitvoert. Dit is een betaalde functie voor gemiddeld 4-6 uur per week, wat eventueel meer kan worden.

De adviseur communicatie werkt pro actief mee aan vier hoofddoelen: – Informeren van de achterban van de Klantenraad (de klanten van Woonstad Rotterdam) – Betrekken van de achterban van de Klantenraad – Bekendheid van de Klantenraad bij de achterban vergroten – Versterken en stroomlijnen van de interne communicatie tussen de leden van de Klantenraad (en daarmee positief bijdragen aan de onderlinge samenwerking).

De communicatie adviseur sluit aan bij de communicatiemiddelen en werkwijzen die reeds aanwezig zijn en genereert, in overleg met de leden van de Klantenraad, nieuwe activiteiten om bovengenoemde doelen te realiseren. De communicatieadviseur werkt in nauw overleg samen met de voorzitter van de Klantenraad en het DB.

Administratief medewerker Klantenraad Woonstad Rotterdam
De Klantenraad is een stichting die de belangen behartigt van alle Woonstad-klanten. Dit doen wij vanuit het motto: ‘KLANTEN VOOR KLANTEN’
 
De Klantenraad De Klantenraad van Woonstad Rotterdam bestaat uit vrijwilligers en zet zich in voor de belangen van de klanten van Woonstad Rotterdam. De Klantenraad staat voor een Sociaal Rotterdam, met aandacht voor de mens. De Klantenraad is een stem voor klanten van Woonstad Rotterdam; een brug tussen de klanten en de woningcorporatie.
 
Hoe doet de Klantenraad dat? – Door invloed uit te oefenen op beleid en strategie van (de directie van) Woonstad Rotterdam, onder andere middels gevraagde en ongevraagde adviezen; – Door onze achterban te informeren, te betrekken en te activeren. De Klantenraad wordt ondersteund door een administratief medewerker die in praktische zin de Klantenraad ondersteunt bij haar werkzaamheden. Dit is een betaalde functie op MBO niveau voor 4 tot 6 uur per week, wat eventueel meer kan worden. De administratief medewerker werkt in nauw overleg samen met de voorzitter van de Klantenraad en het Dagelijks Bestuur.
 
Taken
– Notuleren van diverse bijeenkomsten, vooral op de dinsdagavond.
– Praktisch organiseren van de bijeenkomsten van Klantenraad, haar werkgroepen en overleggen met derden.
– Bijhouden van het archief
 
Uw sollicitatie kunt u sturen naar: laurie@kwsr.nl
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie, ook op onze website: www.kwsr.nl.

Wijkambassadeurs van de Klantenraad

Iets voor u?

Wijkambassadeurs vertellen wat er in hun wijk of buurt gebeurt en welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Zij zijn daarmee onze ogen en oren in de wijken. De Klantenraad gebruikt de informatie van wijkambassadeurs om prioriteiten te stellen en de adviezen voor de directie van Woonstad Rotterdam goed voor te bereiden. Ook bespreekt de Klantenraad tussendoor met Woonstad Rotterdam de belangrijke kwesties.

Drie tot vier keer per jaar vindt een gemeenschappelijk overleg plaats van de Klantenraad en de wijkambassadeurs. Tijdens deze overleggen delen de wijkambassadeurs hun bevindingen met de Klantenraad. Als er tussentijds belangrijke kwesties in de wijk spelen, horen we dat natuurlijk graag tussendoor. En vanzelfsprekend koppelen we onze inzet ook weer terug aan de wijkambassadeurs.

Lijkt het u iets om via het wijkambassadeurschap als actieve Woonstadbewoner een bijdrage leveren aan de Klantenraad? Of wilt u meer informatie? Laat het ons weten via info@kwsr.nl  

kwsr

© Klantenraad Woonstad Rotterdam 2020
De klantenraad is een onafhankelijke stichting

 

Statuten

 

Privacybeleid

 

Lid Woonbond