Overige belangrijke thema’s


Overige belangrijke thema’s

Overige belangrijke thema’s wordt indien nodig, per onderwerp een werkgroep geformeerd. Belangrijke thema’s voor 2018 zijn; verkoop, duurzaamheid en prestatieafspraken.