Samen beleid ontwerpen

Adviseren m.b.t. het voorgenomen beleid en toetsen van de realisatie

De Klantenraad adviseert Woonstad Rotterdam over beleid dat alle klanten aangaat. Dat doet zij voornamelijk vroeg in het beleidsvormend proces. Bij beleidsonderwerpen met grote gevolgen voor alle klanten van Woonstad Rotterdam wordt de Klantenraad vanaf het begin betrokken. Voorbeelden zijn ‘wonen en zorg’, ‘betaalbaarheid’ en ‘kwaliteit’.