De Klantenraad heeft veel invloed gehad in de Prestatieafspraken 2019

Woensdag 12 december 2018 werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2019. Dit na goed overleg over belangrijke woonthema’s tussen de Klantenraad, Woonstad de Gemeente Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen. In dit document staat wat er in 2019 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de Rotterdamse doelstellingen op het gebied van het wonen en de woonomgeving te behalen.

Voorafgaand heeft de Klantenraad haar bod neergelegd met daarin 17 actiepunten die wij van de gemeente en Woonstad in 2019 verwachten. Naast de meest belangrijke onderwerpen rondom de betaalbaarheid van huurwoningen en het aantal huurwoningen in Rotterdam, pleitten wij ervoor dat er stadsbreed aandacht is voor de vraag naar en het aanbod van goede woningen voor mensen met een fysieke beperking en dat er samenwerkingsprojecten worden opgezet met bewoners om de leefbaarheid te verbeteren. Ook vinden wij dat een eventueel warmtenet in Rotterdam aangesloten moet zijn om een duurzame energiebron. Veel van onze punten zijn verwerkt in de uiteindelijke afspraken. Daar zijn wij trots op.

De prestatieafspraken zijn geen doel, maar een praktisch middel om samen te werken in de uitvoering van het woonbeleid, elkaars maatschappelijke activiteiten op elkaar af te stemmen en draagvlak te creëren.

De prestatieafspraken 2019 vindt u https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prestatieafspraken-woningcorporaties/

 

Klantenraad Woonstad Rotterdam

Prestatieafspraken 2019 – Klantenraad Woonstad Rotterdam

Klantenraad Woonstad Rotterdam

Prestatieafspraken 2019 – Klantenraad Woonstad Rotterdam

Klantenraad Woonstad Rotterdam

Prestatieafspraken 2019 – Klantenraad Woonstad Rotterdam