Woensdag 20 december werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2018. Dit na goed overleg tussen bestuurders van Woonstad Rotterdam Gemeente Rotterdam de Klantenraad Woonstad Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen over belangrijke woonthema’s. In dit document staat wat er in 2018 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvestiging te realiseren.

De prestatieafspraken zijn geen doel, maar een praktisch middel om samen te werken in de uitvoering van het woonbeleid, elkaars maatschappelijke activiteiten op elkaar af te stemmen en draagvlak te creëren.

Lees het document “Prestatieafspraken 2018” als pfd.