De Klantenraad heeft invloed op allerlei besluiten die woningcorporatie Woonstad Rotterdam moet nemen. Denk hierbij aan wel of geen huurverhoging, zorgvuldige communicatie met de klant en afspraken over langer thuis wonen. Wij bepalen onze eigen agenda.

Samenstelling Klantenraad
De Klantenraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden en is samengesteld uit huurders of kopers van MVE-woningen van Woonstad Rotterdam uit zoveel mogelijk deelgebieden van Rotterdam.

Werkwijze
We werken in werkgroepen aan thema’s als betaalbaarheid, communicatie met de klant en wonen en zorg. De werkgroepen overleggen meestal een keer per maand. Ook is er een keer per maand een gezamenlijk overleg om elkaar op de hoogte te brengen en af te stemmen. De mening van de klanten wordt opgehaald door consultaties en themabijeenkomsten. Er zijn gemiddeld twee themabijeenkomsten per jaar. De inzet voor de Klantenraad kost ongeveer 15 – 20 uur per maand.

De functie
Als raadslid van de Klantenraad ben je gesprekspartner voor Woonstad Rotterdam op bedrijfsniveau. Je adviseert Woonstad Rotterdam bij haar beleidsvoornemens en zaken die wij als Klantenraad belangrijk vinden. Verder denk en ontwerp je mee aan plannen in het belang van Woonstad Rotterdam en met name haar klanten. Onderwerpen waar de Klantenraad zich zo al mee bezig houdt zijn: dienstverlening, betaalbaarheid, doorstroming op de woningmarkt, duurzaamheid, langer thuis wonen, huur- en onderhoudsbeleid, veiligheid en leefbaarheid.

Het profiel

 • Je woont in een huur- of koopwoning van Woonstad Rotterdam, of huurt een bedrijfsruimte van Woonstad Rotterdam.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit en binding met de klantgroepen en de stadswijken.
 • Je kunt de verschillende perspectieven van klantgroepen en wijken inbrengen.
 • Je hebt goede contacten met en/of bent actief in informele netwerken.
 • Je hebt deskundigheid en kennis over een of meerdere van de onderwerpen die op stedelijk niveau aan bod komen of bent bereid en
  bekwaam om deze te ontwikkelen.
 • Je kan situationeel en strategisch overleggen (variërend van samen ontwerpen tot onderhandelen).
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je hebt goede schriftelijke, mondelinge en sociale vaardigheden.
 • Je bent bereid om ongeveer 15 – 20 uur per maand van je werkzaamheden aan de Klantenraad te besteden.
 • Je committeert je voor minimaal een jaar aan deze functie.

Wat heeft je interesse?
Binnen de Klantenraad heeft iedereen zijn eigen specialisme. Hiermee vullen we elkaar aan. Wij zoeken mensen met affiniteit op onder andere de volgende gebieden:

 • besturen of bestuurlijk werk
 • financiën, duurzaamheid of politiek
 • sociale media en/of het schrijven van berichten

Wij bieden

 • Je krijgt een onafhankelijke en professionele adviseur als begeleider.
 • Als raadslid van de Klantenraad krijg je de mogelijkheid je te ontwikkelen, onder andere door middel van cursussen en trainingen.
 • De Klantenraad heeft een eigen budget waarmee de organisatie van tijdelijke participatietrajecten, bewonersconsultaties en expertmeetings gefinancierd wordt.
 • Ieder raadslid ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Enthousiast?
Stuur je sollicitatiebrief met cv voor 25 november 2017 naar info@kwsr.nl. U wordt na deze datum uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Meer informatie
Namens de Klantenraad kun je contact opnemen met bestuurslid Judith Makkenze. Judith is telefonisch bereikbaar op 06 – 446 303 49. Je kunt ook een e-mail sturen naar het adres info@kwsr.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.