Jaarverslag 2017

Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR) is in 2016 opgericht en is de formele gesprekspartner van Woningcorporatie Woonstad Rotterdam. De KWSR  behartigt de belangen van klanten Woonstad Rotterdam. KWSR heeft zich ook het afgelopen jaar ingezet voor de belangen van de huurders en kopers Woonstad Rotterdam. Ook heeft de KWSR Woonstad geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen. In 2017 heeft de KWSR o.a. advies uitgebracht over betaalbaarheid, de kwaliteit van de uitvoering van het beleid op het gebied van dienstverlening, het nationaal programma Rotterdam Zuid. Ook heeft de KWSR vanuit haar formele rol als gesprekspartner van Woonstad haar bijdrage geleverd aan de Ondernemingsstrategie van Woonstad Rotterdam en een bod gedaan op de prestatieafspraken.

Om de klanten van Woonstad Rotterdam goed te kunnen vertegenwoordigen organiseert de KWSR verschillende bewonersconsultaties over diverse onderwerpen zoals participatie, betaalbaarheid, duurzaamheid etc. In 2017 heeft de KWSR samen met Woonstad, een Woonstad Woondag georganiseerd. Tijdens deze dag konden klanten verschillende workshops bezoeken.

Deze onderwerpen komen in dit jaarverslag uitgebreid aan de orde. We wensen u veel leesplezier.