Invloed van klanten

Het ophalen van signalen van bewoners

-1- Consulteren
De Klantenraad consulteert de klanten bij het bepalen van haar visie op beleidsonderwerpen. Dat doet zij digitaal en door middel van het organiseren van bewonersbijeenkomsten.

-2- Adviseren
De Klantenraad laat zich graag adviseren over wat  klanten belangrijk vinden. Ze gaat dan graag in gesprek met klanten. Er is een bewonersklankbordgroep die regelmatig bij elkaar wordt geroepen om te brainstormen over actuele en belangrijke onderwerpen.

-3- Toetsen
De werkgroep Woonstad en de Klant toetst de uitvoering van beleid en de communicatie met de klant. Bevindingen van klanten zijn daarbij erg belangrijk. Zij maakt onder meer gebruik van het bewoners-klankbordgroep en digitale consultaties.