Infographic

 

Basisovertuigingen van de Klantenraad:
Door participatie ontstaat er beter beleid.
De corporatie is (ook) van de klanten.

De taken van de Klantenraad

 1. Kritische gesprekspartner van het bestuur van Woonstad Rotterdam
 2. Het oppikken en ophalen van signalen van bewoners t.b.v. het overleg
 3. Organisatie van bewonersconsultaties
 4. Adviseren m.b.t. het voorgenomen beleid en toetsen van de realisatie

De raadsleden
De Klantenraad bestaat uit raadsleden die gesolliciteerd hebben naar hun functie. Solliciteren voor deelname aan de Klantenraad staat voor iedereen open. Zij streeft naar afspiegeling. Leden worden op persoonlijke titel geworven en gekozen door een externe selectiecommissie. In 2017 bestaat aan het begin van dat jaar het aantal leden van de Klantenraad uit 13 klanten. Raadsleden kunnen huurder, koper of ondernemer zijn.

Inzet in geld en tijd

Essentie vorm

Doelen

Redenen waarom de Klantenraad haar doelen bereikt:

Vorm- en instrumentkeuzes

 1. Maximaal dertien leden: effectieve samenwerking.
 2. Afspiegeling: zetels zijn toegewezen aan specifieke klantgroepen (afspiegeling op basis van leeftijd, herkomst uit wijken en achtergrond). Diversiteit in culturele achtergrond blijft lastig.
 3. Solliciteren staat voor iedereen open, op basis van interesse, talent en competenties.
 4. Geen menging op wijkniveau, organisaties als bewonerscommissies hebben het recht op eigen participatie in de wijk.
 5. Weinig formele adviezen, wel co-creatie. Door vroeg betrokken te zijn, kan er vooraf meegedacht worden. Vaak is er dan al invloed en hoeft geen adviestraject te volgen.
 6. In gesprek met klanten door bewonersavonden en met partijen in de stad door inspiratiebijeenkomsten.

Aanpak en houding

 1. Voorkeur heeft niet onderhandelen, maar samenwerken.
 2. Er wordt niet gestemd in de vergadering, maar overlegd tot er overeenstemming is.
 3. De corporatie moet zich inspannen om ‘samen op weg’ te zijn, kwaliteit leveren, ruimte scheppen voor invloed, scenario’s mee laten bepalen en niet alleen maar laten toetsen.
 4. Externe hulp zorgt voor focus op samenwerking en inhoudelijke inbreng. Raadsleden kunnen hun eigen talenten en inhoudelijke thema’s inzetten.
 5. Er wordt een eigen agenda gevolgd, er wordt niet te veel tegelijk behandeld.
 6. Onderwerpen worden gekozen op basis van belang en (verwachte) invloed.
 7. Groepsvorming en een werkwijze vinden kost tijd. De groep moet elkaar begrijpen en verstaan. De Klantenraad gaat regelmatig ‘de hei op’ en volgt gezamenlijk trainingen