De Klantenraad is een stichting die de belangen behartigt van alle (toekomstige) Woonstad-klanten. Dit doen wij vanuit het motto:

‘KLANTEN VOOR KLANTEN’

De Klantenraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden die invloed uitoefenen op het beleid van Woonstad. Als Klantenraad laten wij de stem van de klant horen en gaan daarom regelmatig om de tafel met Woonstad, maar ook de Gemeente Rotterdam voor verschillende belangrijke zaken als:

Voldoende, betaalbare, geschikte, duurzame en goed onderhouden (huur)woningen

Kortom: een passende huurwoning ofwel een ‘thuis’ waar elke klant recht op heeft!

De Klantenraad heeft in 2018 en 2019 haar koers opnieuw bepaald en gesteld dat ze een sterke en zelfstandige huurdersorganisatie wil zijn. Deze koers willen we nog verder vormgeven en we zoeken daarom enthousiaste mensen die willen meedenken en helpen opbouwen.

Wie zoeken wij?
Bent u iemand die bestuurservaring zou willen opdoen of hier al over beschikt en dit verder zou willen uitbouwen in de rol van bijvoorbeeld penningmeester, secretaris of voorzitter? Wilt u daarnaast graag meewerken aan het behartigen van sociale huurdersbelangen?

Als Bestuurslid bent u:
-Klant (huur of koop) van Woonstad Rotterdam;
-Mondig en voelt u zich betrokken bij de onderwerpen die te maken hebben met wonen;
-Gaat u graag in gesprek met klanten van Woonstad om te horen wat er leeft;
-In staat om beleidsstukken en -adviezen te lezen, begrijpen en hier op inhoud over te discussiëren;
-In staat om u in te leven in de situatie waar klanten zich in kunnen bevinden;
-Bereid om u verder te verdiepen in relevante thema’s;
-Bent u in staat om initiatief te nemen en zaken zelfstandig op te pakken
-Beschikbaar voor 16-20 uur per maand.

De Klantenraad streeft ernaar een representatie te zijn van het klantenbestand van Woonstad Rotterdam.

Wat bieden wij bestuursleden?
De Klantenraad is een raad die op zijn Rotterdams werkt: niet lullen maar poetsen. Dat doen we met plezier, humor en we ondersteunen elkaar waar nodig. Tot slot krijgt elk Klantenraadslid een (belastingvrije) vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.

Heeft u interesse? Meldt u dan aan als Bestuurslid bij Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam. Wij zien uw CV en motivatiebrief graag tegemoet via het e-mailadres info@kwsr.nl ter attentie van mevr. M.R. Broer, secretaris Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam. De sluitingsdatum van de vacature is 11 december 2019