contact & agenda

Tips of ervaringen?

Ik heb een tip of ervaring die van nut kan zijn voor de Klantenraad.

Contactgegevens

Klantenraad Woonstad Rotterdam
Info@kwsr.nl

Meepraten

 
Wilt u meepraten?
De Klantenraad zich laten inspireren door uw mening. Zo weet zij nog beter wat er speelt en over welke onderwerpen zij het gesprek met Woonstad Rotterdam kan aangaan.
Wilt u een keer met de Klantenraad in gesprek? Regelmatig organiseert de Klantenraad een bijeenkomst waarop u van harte welkom bent.
U kunt uw mailadres doorgeven via info@krwr.nl met een opsomming van onderwerpen waarover u graag wilt meepraten. U ontvangt dan een uitnodiging voor de eerstkomende bijeenkomst.

Agenda

Datum en tijd Bijeenkomst Soort bijeenkomst[1]
Dinsdag 6 maart Maandoverleg Klantenraad Gesloten
Dinsdag 10 april Maandoverleg Klantenraad Gesloten
Dinsdag 15 mei Maandoverleg Klantenraad Gesloten
Dinsdag 26 juni Maandoverleg Klantenraad Gesloten

[1] Kan zijn: gesloten bijeenkomst voor de Klantenraad, deelname mogelijk, opgeven via contactformulier