Archief van de Klantenraad van Woonstad Rotterdam.

meest recent

Bijeenkomst bewonerscommissies

Op dinsdag 27 november organiseert de Klantenraad Woonstad Rotterdam een bijeenkomst voor bewonerscommissies en bewonerscontactgroepen van Woonstad Rotterdam. Voor deze avond maakte een aantal leden op zaterdag 10 november een korte introductiefilm. De Klantenraad wil graag kennismaken met de bewonerscommissies en bewonerscontactgroepen van Woonstad Rotterdam. Tijdens de avond gaan we in gesprek over onderwerpen die […]

Jaarplan 2018

Het jaarplan waarin de Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam haar plannen voor 2018 presenteert. Heeft u suggesties of tips, dan horen wij dat graag. We wensen u veel leesplezier.

archief

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Stichting Klantenraad Woonstad Rotterdam (KWSR) is in 2016 opgericht en is de formele gesprekspartner van Woningcorporatie Woonstad Rotterdam. De KWSR  behartigt de belangen van klanten Woonstad Rotterdam. KWSR heeft zich ook het afgelopen jaar ingezet voor de belangen van de huurders en kopers Woonstad Rotterdam. Ook heeft de KWSR Woonstad geadviseerd over uiteenlopende onderwerpen. […]

Ondertekening prestatieafspraken

Woensdag 20 december werden handtekeningen gezet onder de Prestatieafspraken 2018. Dit na goed overleg tussen bestuurders van Woonstad Rotterdam Gemeente Rotterdam de Klantenraad Woonstad Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen over belangrijke woonthema’s. In dit document staat wat er in 2018 door alle betrokkenen wordt bijgedragen om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvestiging te realiseren. De […]

Kom jij de Klantenraad versterken?

De Klantenraad heeft invloed op allerlei besluiten die woningcorporatie Woonstad Rotterdam moet nemen. Denk hierbij aan wel of geen huurverhoging, zorgvuldige communicatie met de klant en afspraken over langer thuis wonen. Wij bepalen onze eigen agenda. Samenstelling Klantenraad De Klantenraad bestaat uit maximaal 13 bestuursleden en is samengesteld uit huurders of kopers van MVE-woningen van […]

Impressie Woonstad Woondag

In samenwerking met Woonstad Rotterdam heeft de klantenraad op 7 oktober een woondag georganiseerd. Dit om de ontmoeting aan te gaan met huurders (waar wij een vertegenwoordiging van zijn). Zo konden wij u vertellen wat wij afgelopen jaar hebben bereikt, aangekaart, uitgezocht en ondernomen. Deze dag was vooral bedoeld om u te ontmoeten en met u in gesprek te […]

Woonstad Woondag

Wie is mijn huismeester en wat doet hij? Ik wil langer thuis blijven wonen, maar hoe? Waarom mag ik geen klimop tegen de gevel planten? Wat is de rol van de Klantenraad? Mijn buurvrouw verhuurt haar huis via AirBnB, mag dat zomaar? Hebben jullie tips om energie te besparen? Antwoord op deze én andere vragen […]

Prestatieafspraken 2018

De Klantenraad heeft een document gemaakt met afspraken die zij met de gemeente en Woonstad Rotterdam wil afspreken binnen het kader van de prestatieafspraken die ieder jaar worden gemaakt. Het huurdersperspectief vormt de inspiratie. Met dit document hoopt zij invloed uit te oefenen op de wijze waarop ambities uit de Rotterdamse  Woonvisie 2016 wordt uitgewerkt. […]

Lezing en dialoog ‘Niets doen is geen optie’

Dinsdag 9 mei 2017 heeft de Klantenraad een bijeenkomst georganiseerd waarbij zij collega-huurdersorganisaties, Woonstad Rotterdam en gemeente hebben uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst heeft Peter Boelhouwer, als hoogleraar housing systems verbonden aan de TU in Delft, denkrichtingen en adviezen voor een fundamentele hervorming van het woonbeleid aan de genodigden voorgelegd. Deze heeft hij eerder gepubliceerd in het […]

Brainstormavond “Samen werken aan energie”

3 april 2017 heeft een groep bewoners met de Klantenraad en Woonstad Rotterdam gebrainstormd over ‘Samen werken aan Energie’.  Een avond waaruit bleek dat energiebesparing nooit tot stand komt door alleen technische aanpassingen in de woning. Besparing is er alleen als de bewoner goed daar mee om gaat. Maar hoe vertel je dat aan bewoners […]

van de
Meer berichten »